Uhlí Unikom

Služby a ceník


UhlíBriketyPísekSlužby

Uhlí

Kostka 399 Kč/q
Ořech 1 388 Kč/q
Ořech 2 369 Kč/q
Černé uhlí 654 Kč/q
Uhelný prach 170 Kč/q
Uhlí balené ořech 1 - balení 25 kg 130 Kč/bal.
Uhlí balené ořech 2 - balení 25 kg 115 Kč/bal.
Uhlí balené kostka - balení 25 kg 130 Kč/bal.

Brikety

Brikety REKORD 2 440 Kč/q
Brikety UNION 3 440 Kč/q
Brikety REKORD 4 440 Kč/q
Brikety REKORD 6 455 Kč/q
Koks ořech 1 938 Kč/q
Koks ořech 2 890 Kč/q
Brikety balené 3 UNION - balení 25 kg 155 Kč/bal.
Brikety balené Rekord 2 - balení 25 kg 155 Kč/bal.
Brikety balené Rekord 4 - balení 25 kg 155 Kč/bal.
Brikety balené Rekord 6 - balení 25 kg 155 Kč/bal.
Brikety dřevěné - balení 10 kg 70 Kč/bal.
Brikety malé rekord 2
Brikety rekord 4
Brikety rekord 6

Písek

Písek tříděný - Betonářský 410 Kč/t
Písek tříděný - Maltářský 410 Kč/t
Písek netříděný - Betonářský 410 Kč/t
Písek netříděný - Maltářský 410 Kč/t
Kačírek 8-22, 32-63 580 Kč/t
Drť 0/2 440 Kč/t
Drť 0/32 550 Kč/t
Drť 2/5 730 Kč/t
Drť 4/8 730 Kč/t
Drť 8/16 725 Kč/t
Drť 8/16 bílá 1685 Kč/t
Drť 16/22 560 Kč/t
Makadam 32/63 520 Kč/t
Drť 2/5 bílá hřbitovní - balení 10 kg 30 Kč/bal.

Služby

Doprava uhlí k zákazníkovi je zdarma:

v místě Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice doprava zdarma nad 15 q

Multikára - Čáslav, Uhl.Janovice doprava zdarma nad 10 q do 15 km

IVECO - Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice

Doprava v menším množství a nakládka:

V místě 199,65 Kč
Do 15 km 290,40 Kč
Od 15 km do 20 km 363 Kč
Nad 20 km 423,50 Kč
Od 22.06.2020: Nakládka písku, drtě a kačírku 45 Kč

Dopravníky:

Iveco Daily, délka dopravníku 3m - Obsluha pouze řidič 290 Kč
Iveco Cargo, délka dopravníku 3,8m - Obsluha pouze řidič 290 Kč
Dlouhý dopravník (5 m - Obsluha řidič + závozník, pouze na Uhlířskojanovicku), pouze středa, čtvrtek a pátek. 590 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Osobní odběr volně loženého paliva je možný pouze do vozíků. Minimální množství odběru jsou 2 q. Balené uhlí lze zakoupit v plastových obalech po 25 kg.


Doplňující jakostní znaky uhelných produktů

Tavitelnost popela

druh paliva
teplota popela ℃
DT
ST
HT
FT
ko2
1079
1089
1399
1408
o1
1181
1192
1430
1440
o2
1152
1161
1428
1437
hp
1142
1150
1492
1498
ps1
1234
1245
>1500
>1500
ps2
1202
1213
>1500
>1500

Melitelnost

druh paliva
melitelnost dle
Hardgr.
VTI
ko2
není určena
o1
není určena
o2
není určena
hp
37,81
1,03
ps1
78,00
1,70
ps2
89,00
1,83

Obsah butimentu

druh paliva
Bdaf hm. %
ko2
1,73
o1
2,03
o2
2,08
hp
1,08
ps1
1,41
ps2
1,51

Požárně bezpečnostní charakteristika uhlí

druh uhlí
teploty v ℃
spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu (g/m3)
usazeného prachu
rozvířeného prachu
vznícení
vznícení
2kJ
tříděné
220
480
20
prachové
230
500
40

Základní druhy paliv

ko2 kostka
o1 ořech 1
o2 ořech 2
jp hruboprach
ps průmyslová směs

Značky a zkratky

DT teplota deformace
ST teplota měknutí
HT teplota tání
FT teplota tečení
Bdef obsah bitumentu v hořlavině

Výpočty maximálních hodnot

Obsah veškeré vody
Wrt max = Wrt prům + R
R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu
R = 3,9 u prané produkce vč. směsí

Obsah bezvodého popela
Admax = Adprům + R
R = 3,2 pro prané a tříděné produkty
R = 4,5 pro hruboprach

Obsah bezvodé síry
Sdt max = Sdt prům + R
R = 0,8 u všech produktů Dolu Bílina
Sdt max = Sr × 100 / (100 - Wrt )
Srm prům = Sdt prům × ((100 - Wrt)/(Qfl × 10))
Srm max = Sdt max × ((100 - Wrt)/(Qrl × 10))
v gramech/MJ

stav paliva
norma
původní r
analytický a
bezvodý d
hořlavina daf
organická hmota o
původní r
ČSN 44 1310
1
100 - Wa
100 - Wft
100
100 - Wft
100
100 - (Wft + Af)
100
100  - (Wft + Mf)

Základní sortiment a kvalita uhlí - Doly bílina

Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb.

Důl
obch. označení
klíč třídn.
druh paliva
zrnitost v mm
Hdaf prům. %
Wrt prům. %
Ad prům. %
Sr prům. %
Srm prům. g/MJ
Vdaf prům. %
Qdafs prům. MJ/kg
Qrl prům. MJ/kg
Cd prům. %
přípustný obsah v % hm.
podsítné
nadsítné
DB
113
ko2
40 - 100
5,7
29,00
9,7
0,77
0,44
47
30,4
17,6*
67,00
13
10
121
o1
20 - 40
5,7
29,00
9,7
0,77
0,44
47
30,4
17,6*
67,00
13
10
122
o2
10 - 25
5,7
29,00
9,7
0,77
0,44
47
30,4
17,6*
67,00
15
15
135
hp1
0 - 10
5,7
29,00
13,1
0,84
0,50
47
30,2
17,0
63,00
12
151
ps1
0 - 40
5,8
27,00
22,5
0,85
0,58
48
29,5
15,0
58,00
12
152
ps2
0 - 40
6,0
25,00
40,0
0,82
0,72
53
28,2
11,5
46,00
12

Použité symboly

Hdef vodík v hořlavině
Wrt obsah veškéré vody v původním stavu
Ad obsah popela v bezvodé stavu
Sr obsah síry v původním stavu
Srm mísná sirnatost
Vdaf obsah prchavé hořlaviny
Qdafs spalné teplo v hořlavině
Qrl výhřevnost v původním stavu
Cd uhlík bezvodý